Diego Opazo Cousiño

Santiago, Region Metropolitana, Chile 1966